Regenbooghuis

Op 18 april 2019 presenteren namens COC Amsterdam en het Platform biculturele transgenders COC Amsterdam, Black Queer and Trans Resistance, Pink Marakech, Stichting OndersteBoven, Platform People Pride en Pink Terrorists Nassiri Belaraj en Marcel Heyman hun visie op de komst van een Regenbooghuis in Amsterdam.

Het Regenbooghuis, een onderwerp dat al jaren regelmatig in onze community voorbij komt. Nu lijkt de tijd rijp om daadwerkelijk tot realisatie te komen.

Waarom?

Ten eerste, omdat de wens vanuit de community, die is opgetekend in het Regenboog Stembusakkoord uit 2018 ook is omarmd door burgemeester Halsema. Zij heeft in navolging op gesprekken met sleutelfiguren uit onze community besloten te onderzoeken of er draagkracht is voor dit initiatief en wat de behoeften en verwachtingen zijn van organisaties die zich willen aansluiten.

Ten tweede, omdat verschillende Amsterdamse LHBTQI+ organisaties hun verwachtingen en behoeften kenbaar hebben gemaakt aan de gemeente en bovendien interesse hebben getoond een actieve rol in de totstandkoming te willen spelen.

Tijdens de gemeentelijke Regenboog Bijeenkomst op 18 april 2019, waarin het Amsterdamse LHBTQI-beleid voor de komende vier jaar wordt besproken met en door stakeholders uit de community, zullen Marcel Heyman (Pink Terrorists) en Nassiri Belaraj ( Pink Marrakech) namens de initiatiefnemers een pitch presenteren. Hierbij zullen zij hun eigen behoeften en verwachtingen van een Regenbooghuis delen.

Organisaties en personen die meer informatie willen en interesse hebben om mee te doen kunnen zich melden bij de initiatiefnemers, Pink Marrakech, Black Queer and Trans Resistance, Stichting OndersteBoven, Pink Terrorists, Platform People Pride, COC Amsterdam en het Platform biculturele transgenders COC Amsterdam.

Dit kan via een Messenger- bericht op de Facebook-pagina of via regenbooghuis@stichtingondersteboven.nl

Wat ons betreft kunnen de aanmeldingen binnenstromen. We kijken er naar uit!